One Page Website

บริการออกแบบเว็บไซต์ของคุณ
จบในหน้าเดียว!

ราคาเบาๆ เพียง 2,500 บาท

(จ่ายครั้งเดียว)

** ไม่ใช่ เว็บสำเร็จรูป ใช้กับ Host ที่ไหนก็ได้

กำลังจะสิ้นสุดใน

One Page Website คืออะไร ?

One Page Web site เป็นบริการออกแบบเว็บไซต์หน้าเดียว เพื่อป้องกันไม่ให้เวลามีผู้เข้าชมเว็บไซต์ แล้วเจอ errror ว่าไม่พบข้อมูลเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถใส่ข้อมูลสำคัญๆได่้ทั้ง Logo , ช้อความต่างๆ , โทนสี และข้อมูลสำหรับติดต่อบริษัทโดยทางทีมงานของ Z.com จะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำให้ทั้งหมด ลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลย

  • ระยะเวลาในการจัดทำ : 7 วัน
  • ค่าบริการ : 2,500 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
  • เหมาะสำหรับ : ลูกค้าที่มีเว็บไซต์และต้องการทำหน้าเพิ่ม เพื่อรองรับมือถือ (เว็บเขียน)

ตำแหน่งที่ลูกค้าสามารถแก้ไขได้ใน One Page Website

อันดับใน Google ขึ้นได้เร็ว เพราะมี คะแนน สูงกว่าเว็บทั่วไป

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ One page website

ต้องการขอใบเสนอราคา

ติดต่อ Z.com RANK

เจ้าหน้าที่ฝ่าย 063-845-6875, 097-194-5694

เจ้าหน้าที่เทคนิค 064-182-3973

* ถ้ามีคีย์เวิร์ดมากกว่า 1 ให้ใส่ "," คั่นกลาง ( คีย์เวิร์ดที่1, คีย์เวิร์ดที่2, คีย์เวิร์ดที่3, ฯลฯ )